Program razvoja podeželja

 • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
 • Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020
 • spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in spletna stran programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/)

  Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

  Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

  Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup mehanizacije in postavitev šotora – tunela za spravilo krme s sredstvi iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, podpora v gorska območja.

POVZETEK

Na kmetijskem gospodarstvu v zadnjem obdobju nismo veliko vlagali v posodobitev mehanizacije, zato smo kupili nekaj sodobnih kmetijskih strojev:

 • traktorsko zadnjo (bočno) kosilnico z delovno širino 3,2 m

 • traktorsko prednjo (čelno) kosilnico z delovno širino 3,2 m

 • diskasti rahljalnik zemlje (brana), delovna širina 3 m

 • teleskopski nakladalnik Merlo TF33.9, nosilnost 3,3 t, višina dviga 8,6 m, moč 85 kW

 • centrifugalno dodatno črpalko za gnojevko

 • transportna tandem prikolica z nosilnostjo 10 t, skupna dovoljena teža 13 t

 • oprema strojev za prekladanje, rezalnik za bale McHale

 • oprema strojev za prekladanje, silažne ščipalne klešče

 • oprema strojev za prekladanje, paletne vilice

Tunel – šotor za spravilo krme, dimenzije 10×32 m nam bo omogočil varno spravilo krme v neovitih balah in kockah

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija Rimahazi Mirko, po domače Repečnik leži v vasi Spodnje Gorje v občini Gorje, ki spada v problemsko območje iz seznama Problemska območja PRP 2014-2020. Vas leži na nadmorski višini 562 m in vse kmetijske površine na območju občine so v območju z omejenimi dejavniki – gorsko območje ali hribovsko gorsko območje.

Glavna usmeritev kmetije je prireja mleka – reja krav molznic. Kmetija ima visoko prirejo mleka z mlečnostjo krav nad 11.000 litrov v standardni laktaciji. Obdelujemo 67,52 ha kmetijskih površin, od tega 61,62 ha v najemu. Na teh površinah pridelujemo voluminozno krmo za vso govedo, shranjujemo jo v koritastih silosih in balah. Živali so v več hlevih, v vseh ne glede na starost objektov skušamo zagotavljati najboljše pogoje in udobje živali.

CILJI

Trenutni cilj je poleg konkurenčne proizvodnje in dobre mlečnosti po kravi posodobitev strojnega parka na kmetiji. Do leta 2009 smo redno posodabljali mehanizacijo, medtem, ko smo leta 2010 zgradili nov hlev in vsa sredstva vlagali v gradnjo. Z nakupom nove mehanizacije želimo predvsem zmanjšati število delovnih strojnih ur, zmanjšati obremenitev delavcev, zmanjšati stroške pridelave in tako biti bolj konkurenčni.

Na kmetiji bomo v prihodnje vpeljali tehnološke novosti predvsem s tehnološko sodobno mehanizacijo

Naložba bo večinoma usmerjena v prilagoditev kmetijskega gospodarstva zahtevam kmetovanja na gorskem območju.

Investicija predstavlja dobro osnovo za uspešno gospodarjenje na kmetijskem gospodarstvu v nadaljnjih letih.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • zmanjšanje stroškov dela, repromateriala popravil strojev ter ostalih stroškov, zmanjšanje stroškov popravila stare, dotrajane mehanizacije;

 • olajšanje in zmanjšanje obsega fizičnega dela, delo bo hitreje in bolj kvalitetno opravljeno;

 • dvoriščni nakladalnik bo uporaben pri različnih delih, prekladanju krme, repromateriala, nastiljanju, kidanju itd.;

 • tunel nam bo omogočil varno spravilo krme v neovitih balah in kockah, saj se je pred tem pokrita samo s folijo še vedno lahko zmočila kar je privedlo do težav s pokvarjeno krmo.