mlečno pridelovalna kmetija v Gorjah pri Bledu

Picture

STARA KMETIJA

Repečnikovo kmetijo so od 18. stoletja do leta 1970 vodili gospodarji družine Jan.

Picture

NOV ZAČETEK

Mirko Rimahazi, 15 let po smrti starega očeta, skupaj z ženo Natašo obudi kmetijo.

Picture

MODERNA KMETIJA

Danes velja za eno najbolj sodobno opremljenih kmetij z visoko mlečnostjo v Sloveniji.

VIZIJA:

Pridelava visokokakovostnega kravjega mleka, s pomočjo sodobne kmetijske tehnologije in selekcijo krav.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

  • Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

  • Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.